Наш пастор

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.
Лидер є той, хто знає шлях до неба, іде цим шляхом, і іншим показує цей шлях!